Praktisk Information

Erhvervs- og Uddannelsesmesse Mariagerfjord er åben for forældre torsdag den 23. november hele dagen fra kl. 9:00-15:00.
 
Hobro Idrætscenter
Amerikavej 22
9500 Hobro
 
 
Find programmet for dagen her!

Forældre er mere end velkomne på messen!

Ligesom de tidligere år er forældre til elever fra 8.-10. klasse også inviteret til at komme til Erhvervs- og Uddannelsesmesse Mariagerfjord og har således mulighed for at deltage aktivt i deres børns valg af uddannelse.
 
Undersøgelser viser, at forældre er meget vigtige samarbejdspartnere i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Forældrene, familien og det netværk, der er omkring familien, er en vigtig og ofte afgørende kilde til inspiration og viden omkring uddannelse og job.

Erhvervs- og Uddannelsesmesse Mariagerfjord præsenterer unge og deres forældre for de job-, praktik- og uddannelsesmuligheder, der findes i Mariagerfjord. Der vil være rig mulighed for at øge kendskabet til de enkelte fag og brancher og lære virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne at kende.
 
For at gøre oplevelsen så udbytterig som muligt opfordres de udstillende virksomheder til at lave levende/arbejdende stande. Eleverne får rig mulighed for at få et indtryk af hvad en arbejdsdag i en virksomhed kan indeholde, og i mange stande vil der også være yngre lærlinge med.

”Undersøgelser viser, at forældrene spiller en vigtig rolle som rådgivere for de unge, når der skal vælges uddannelse. Derfor forventer vi også, at rigtig mange af de unge tager deres forældre med, så messen kan være et grundlag for en rigtig god dialog mellem de unge og deres forældre om valg af uddannelse. Det er jo et utroligt vigtigt valg, hvor det er godt for de unge at tale mulighederne igennem med forældrene og lytte til deres erfaringer”, udtaler Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariagerfjord, som er medarrangør af messen.
 
For eleverne bliver der sat fokus på messen i skolen, og 8.-10. klasses eleverne tager på messen sammen med deres klasser i løbet af dagen. Messen er åben for forældre hele dagen fra kl. 9.00-15.00.